Decizii Consiliul de Administratie 2018

Decizia nr. 1 din 22 ianuarie 2018 privind noua grilă de salarizare care a rezultat în urma negocierilor dintre conducerea societătii şi reprezentantul desemnat al salariati
Decizia nr. 2 din 30 martie 2018 privind modificarea salariilor personalului tehnic şi a unor salariaţi din cadrul aparatului TESA
Decizia nr. 3 din 30 martie 2018 privind avizarea proiectului de buget pe anul 2018
Decizia nr. 4 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie aferent situaţiilor financiare întocmite pentru anul 2017 şi convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în şedinţa ordinară din data de 09 mai 2018
Decizia nr. 5 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Raportului anual privind activitatea întreprinderii publice S.C. General Public Serv S.A. în anul 2017
DECIZIA nr. 6 din 29 iunie 2018 privind Împuternicirea Directorului General de a semna contracte cu valoare mai mare de 50.000 euro
Decizia nr. 7 din 28 noiembrie 2018 privind avizarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2018
Decizia nr. 8 din 28 noiembrie 2018 privind aprobarea Codului Etic de conduită a personalului Contractual al SC General Public Serv SA.
Decizia nr. 9 din 20 decembrie 2018 privind acordarea de prime şi tichete cadou de Crăciun salariaţilor S.C. General Public Serv S.A., cadouri copiilor minori ai acestora, precum şi stabilirea plafonului maxim pentru fiecare categorie
Decizia nr. 10 din 20 decembrie 2018 privind modificarea statului de functii si a grilei de salarizare conform Hotararii Guvernului nr.937/2018,pentru salariul minim pe economie garantat in plata.
0