Decizii Consiliul de Administratie 2020

DECIZIA nr. 01 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de intalnirea de sfarsit de an a angajatilor societatii DECIZIA nr. 02 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea inaintari catre membrii AGA a situatiei suprafetelor nou aparute pe raza UAT Buftea, ce necesita intretinerea, amenajarea, administrarea, urmare a implementarii masorilor aprobate de catre Consiliul Local al Orasului Buftea in […]