Decizii Consiliul de Administratie 2019

DECIZIA nr. 01 din 05 aprilie 2019 privind avizarea proiectului de buget pentru anul 2019
DECIZIA nr. 02 din 05 aprilie 2019 privind acordarea de prime salariaţilor S.C. General Public Serv S.A. cu ocazia sărbătorilor pascale
DECIZIA nr. 03 din 24 mai 2019 privind aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2018
DECIZIA nr. 04 din 24 mai 2019 privind aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie aferent situaţiilor financiare Întocmite pentru anul 2018
DECIZIA nr. 05 din 24 mai 2019 privind aprobarea Situaţiilr financiare anuale aferente anului 2018 – bilantul contabil, al contului de profit si pierderi sial celorlalte situatii financiare aferente anului 2018.
DECIZIA nr. 06 din 24 mai 2019 privind aprobarea Raportului anual privind activitatea întreprinderii publice S.C. General Public Serv S.A. în anul 2018
DECIZIA nr. 07 din 24 mai 2019 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor S.C. General Public Serv S.A.
DECIZIA nr. 08 din 05 iunie 2019 privind aprobarea sistemului de control intern/managerial al entitatii publice
DECIZIA nr. 09 din 05 iunie 2019 privind propunerea de modificare a obiectului de activitate a S.C. General Public Serv S.A.
DECIZIA nr. 10 din 30 iulie 2019  privind delegarea atribuţiilor de Director General şi stabilirea retribuţiei ca urmare a pensionării actualului Director General începand cu data de 01.08.2019
DECIZIA nr.11 din 09 august 2019 privind împuternicirea Directorului General pentru semnarea contractului cu Rompetrol Downstream SRL de furnizare combustibil
DECIZIA nr.12 din 19 septembrie 2019 privind indexarea cu rata inflatiei a tarifelor din lista anexa la Contractul de delegare a gestiunii nr. 1810/15.02.2012
DECIZIA nr.13 din 19 septembrie 2019 privind noile suprafete necuprinse în anexa la Contractul de delegare a gestiunii nr.1810/15.02.2012
DECIZIA nr. 14 din 19 septembrie 2019 privind modificarea organigramei şi a ştatului de funcţii ale S.C. General Public Serv S.A., ca urmare a desfiintarii activitatii de transport public de persoane si disponibilizarea a celor 8 angajati
DECIZIA nr. 15 din 19 septembrie 2019 privind propunerea de modificare a organigramei şi a ştatului de funcţii ale S.C. General Public Serv S.A., ca urmare a constatarii inutilitatii unor posturi si aparitia necesitatii infiintarii unor posturi noi
DECIZIA nr. 16 din 19 septembrie 2019 privind imputernicirea Directorului General al S.C. General Public Serv S.A. de a semna documente de plata si încasare prin conturile bancare deschise la BRD si la Trezorerie, in limita de competenta stabilit prin Actul Constitutiv al Societatii
DECIZIA nr. 17 din 23 octombrie 2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de Ordine Interioara a SC General Public Serv SA
DECIZIA nr. 18 din 23 octombrie 2019 privind prelungirea delegari atribuţiilor de Director General si stabilirea retributiei
DECIZIA nr.19 din 18 noiembrie 2019 privind avizarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2019
DECIZIA nr. 20 din 12 decembrie 2019 privind acordarea de prime si tichete cadou de Craciun salariatilor SC General Public Serv SA, cadouri copiilor minori ai acestora, precum si stabilirea plafonului maxim pentru fiecare categorie
0