Decizii Consiliul de Administratie 2020

DECIZIA nr. 01 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de intalnirea de sfarsit de an a angajatilor societatii
DECIZIA nr. 02 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea inaintari catre membrii AGA a situatiei suprafetelor nou aparute pe raza UAT Buftea, ce necesita intretinerea, amenajarea, administrarea, urmare a implementarii masorilor aprobate de catre Consiliul Local al Orasului Buftea in sedinta din data de 30.08.2019
DECIZIA nr. 03 din 23 ianuarie 2020 privind propunerea de modificare a organigramei S.C. General Public Serv S.A.
DECIZIA nr. 04 din 23 ianuarie 2020 privind propunerea de incepere a Procedurii de selectie pentruuploads/2019/03/DECIZIA-1.pdf postul de Director General al S.C. General Public Serv S.A.
DECIZIA nr. 07 din 25 martie 2020 privind propunerea de modificare a organigramei S.C. General Public Serv S.A.
DECIZIA nr. 08 din 25 martie 2020 privind numirea Directorului General al S.C. General Public Serv S.A.
DECIZIA nr. 09 din 25 martie 2020 privind avizarea proiectului de buget pentru anul 2020
DECIZIA nr. 11 din 08 mai 2020 privind modificarea organigramei S.C. General Public Serv S.A.
DECIZIA nr. 12 din 08 mai 2020 privind aprobarea Planului de Masuri al SC GENERAL PUBLIC SERV SA pentru anul 2020 propus de directorul general ca si plan de management in conformitate cu art.12 alin l litera h din Actul constitutiv al societatii
DECIZIA nr. 13 din 08 mai 2020 privind schimbarea locului de desfasurare a activitatii a unei parti din aparatul TESA de la sediul societatii din Piata Mihai Eminescu, nr.1, la Punctul de lucru din Pepinierei, nr. 7 oras Buftea
DECIZIA nr. 14 din 08 mai 2020 privind majorarea cuantumului indemnizatiei de membru in Consiliul de Administratie
DECIZIA nr. 15 din 08 mai 2020 privind modificarea Actului Constitutiv al SC General Public Serv SA pentru majorarea procentuala a îndatoririlor şi împuternicirilor Consiliului de Administraţie, reducerea limitei de competenta a Consiliului de Administratie si a Directorului General
DECIZIA nr. 16 din 16 iulie 2020 privind aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la situatiile financiare încheiate la 31.12.2019
DECIZIA nr.17 din 16 iulie 2020 privind aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie aferent situaţiilor financiare întocmite pentru anul 2019
DECIZIA nr. 18 din 16 iulie 2020 privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019- bilantul contabil, al contului de profit si pierderi si al celorlalte situatii financiare aferente anului 2019.
DECIZIA nr. 19 din 16 iulie 2020 privind aprobarea Raportului anual privind activitatea întreprinderii publice S.C. General Public Serv S.A. în anul 2019
DECIZIA nr. 20 din 10 septembrie 2020 privind majorarea salariului brut a angajatilor societatii incepand cu data de 01.09.2020 cu un procent de 14%
DECIZIA nr. 21 din 10 septembrie 2020 privind majorarea indemnizatiei cenzorilor
DECIZIA nr. 22 din 29 octombrie 2020 privind depunerea cererii de restructurare insotita de Planul de restructurare si Testul creditorului privat prudent
DECIZIA nr. 23 din 29 octombrie 2020 privind plata procentului de 15% din cuantumul obligatiilor bugetare restante principale pentru care se solicita restructurarea, respectiv suma de 72.380 lei
0