Decizii Consiliul de Administratie 2017

Decizia nr. 1 din 27 martie 2017 privind avizarea proiectului de buget pe anul 2017
Decizia nr. 2 din 27 martie 2017 privind împuternicirea Directorului General de a semna contracte cu o valoare care nu depăşeşte 15% din capitalul social al societăţii
Decizia nr. 3 din 29 mai 2017 privind aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie aferent situaţiilor financiare întocmite pentru anul 2016 şi convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în şedinţa ordinară din data de 09 iunie 2017
Decizia nr. 4 din 29 mai 2017 privind aprobarea Raportului anual privind activitatea întreprinderii publice S.C. General Public Serv S.A. în anul 2017
Decizia nr. 5 din 29 mai 2017 privind aprobarea Raportului semestrial asupra activităţii Consiliului de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A. şi a situaţiilor financiare semestriale aferente semestrului I al anului 2017
Decizia nr. 6 Din 20 iulie 2017 privind majorarea valorii nominale a tichetelor de masă acordate angajatilor S.C. General Public Serv S.A.
Decizia nr. 7 Din 20 iulie 2017 privind majorarea salarială a cuantumului brut al salariilor de bază ale angajaţior S.C. General Public Serv S.A.
Decizia nr. 8 Din 20 iulie 2017 privind completarea şi modificarea organigramei şi a ştatului de funcţii ale S.C. General Public Serv S.A.
Decizia nr. 9 din 11 septembrie 2017 privind actualizarea componenţei comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie al S.C. General Public Serv S.A.
Decizia nr. 10 din 13 decembrie 2017 privind avizarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2017
Decizia nr. 11 din 13 decembrie 2017 privind acordarea de prime şi tichete cadou de Crăciun salariaţilor S.C. General Public Serv S.A., cadouri copiilor minori ai acestora , precum şi stabilirea plafonului maxim pentru fiecare categorie
DECIZIA nr. 12 din 13 decembrie 2017 privind avizarea Planului de Administrare si Management al Directorului General al S.C. General Public Serv S.A. pe perioada mandatului 2017-2021s
0