Consiliul de administratie

  CHELU MARINEL VALENTIN- Președinte ALECU DANUT- membru TIGHEAN ION- membru CARAIANE LICĂ – membru COSTACHE MARIN – membru   Raportul Administratorului 2015 Raportul Administratorului 2016 Raportul Administratorului 2017 Raportul Administratorului 2018 Raportul Administratorului 2019 Raportul Administratorului 2020 Raportul Administratorului 2021